Har du frågor om hur Coronaviruset påverkar din avfallshantering? Ragn-Sells har beredskapsplaner för att hålla verksamheten igång så långt som möjligt. Läs mer här: https://www.ragnsells.se/corona

 

För att lägga till på hemskärm:
Tryck och välj  Lägg till på hemskärm

För att lägga till på hemskärm:
Tryck och välj  Lägg till på hemskärm

För att lägga till på hemskärm:
Tryck   och välj Lägg till på hemskärm