Aktiver kunde

Fyll inn kundenr og fakturanummer fra en av de siste faktura du har mottatt fra oss for å aktivere ditt kundeforhold.

Merk!
Dersom kundeforholdet allerede er aktivert, må du gå tilbake til forrige side og logge inn med brukernavn og passord. Dette får du fra administrator i din bedrift.


Angi kundenummer

Angi fakturanummer

For å legge til på startsiden:
Trykk og velg  Legg til på startsiden

For å legge til på startsiden:
Trykk og velg  Legg til på startsiden

For å legge til på startsiden:
Trykk   og velg Legg til på startsiden